Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Apel do KRRiT w sprawie pieniędzy z opłat abonamentowych
17.04.2024
11:55:00

Likwidatorzy 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia apelują o przywrócenie wypłat środków pochodzących z opłat abonamentowych.

Pismo skierowano dziś do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego, który pieniądze wysyła do depozytów sądowych, co - w ocenie występujących rozgłośni - nie jest uzasadnione prawnie.

Od stycznia do połowy kwietnia zaległości z tytułu wstrzymania wypłat wynoszą ponad 66 milionów złotych - wyliczają autorzy apelu. Tylko Radiu Katowice nie wypłacono od stycznia 4 milionów 760 tysięcy złotych - mówi likwidatorka rozgłośni Ewelina Kosałka-Passia.


Szef Rady zgodził się na wypłacenie środków jedynie dwóm rozgłośniom: RDC i Polskiemu Radiu Poznań. W ocenie autorów apelu, nie ma żadnych podstaw, by fundusze nie trafiły do pozostałych spółek radiowych.


Na dotychczasowe decyzje KRRiT zareagowało ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego. Resort wypłacił rozgłośniom dotacje na bieżące funkcjonowanie, jednak nie mogą one zastąpić zawieszonych wypłat z opłat abonamentowych.

Treść apelu: 

"Działając solidarnie i w porozumieniu wszystkich 17 regionalnych rozgłośni publicznego radia apelujemy do Pana o natychmiastowe przywrócenie wypłat bezpośrednio na konta spółek radiowych, pochodzących z opłat abonamentowych, publicznych pieniędzy, przeznaczonych na realizację misji publicznej radia. Tylko sądy w Poznaniu i Olsztynie utworzyły depozyty, pozostałe sądy odmówiły przyjęciu pieniędzy do depozytu, co jednoznacznie wskazuje na niewłaściwość przyjętego przez Pana modelu postępowania.

Nie jest prawdą, że tylko RDC i Radio Poznań mają prawomocnie potwierdzoną przez KRS tikwidację. Wbrew Pańskiemu publicznemu stwierdzeniu z 12 i 15 kwietnia br. wszystkie 17 akcyjnych spółek radiowych ma taki sam status prawny i formalny jak RDC | Radio Poznań - wszystkie spółki są wpisane do KRS, jest otwarta i potwierdzona ich prawomocna likwidacja, są wskazani likwidatorzy, a zatem nie istnieją żadne przeszkody formalne lub prawne do rozporządzania przez likwidatorów pieniędzmi, jakie spółki powinny otrzymać od KRRIT.

Wg stanu na 15 kwietnia zaległości z tytułu wstrzymania przez KRRIT wypłat na konta spółek regionalnych rozgłośni wynoszą ponad 66 milionów złotych, tylko za okres styczeń kwiecień 2024 r. Wysyłanie tych pieniędzy przez KRRiT do depozytów sądowych jest nie tylko nieuzasadnione prawnie, ale też przeciw skuteczne. Nie zabezpiecza bowiem żadnych interesów w realizacji misji radia publicznego, tylko tę misję dewastuje. Koszty działalności likwidatorów są opłacane ze skromnych przychodów własnych spółek, ze sprzedaży reklamy, a nie z pieniędzy przeznaczonych na realizację misji publicznego radia.

Bez tych pieniędzy nie możemy skutecznie realizować misji radia publicznego zatwierdzonej przez KRRIT w planach programowych wszystkich rozgłośni na rok 2024. Nie możemy na czas regulować wynagrodzeń pracowników czy zobowiązań wobec ZUS i US, rat kredytów bankowych i bieżących zobowiązań wobec kontrahentów. To wszystko wyłącznie z jednego powodu wstrzymania płatności KRRIT bezpośrednio na konta spółek i próby tworzenia depozytów sądowych.

W związku z wezwaniem na posiedzenie KRRIT w dniu 17 kwietnia przedstawicieli RDC i Radia Poznań solidarnie i w porozumieniu składamy za ich pośrednictwem ten apel o równe i sprawiedliwe oraz zgodne z prawem traktowanie wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych I natychmiastową wpłatę należnych im 66 milionów złotych przeznaczonych na realizację misji publicznej radia. W imieniu wszystkich 17 regionalnych rozgłośni radiowych apel podpisali i przekazali 17 kwietnia 2024 r."


Autor: Łukasz Łaskawiec /kh/


Pliki do pobrania

Apel do KRRiT


Zobacz także Wiadomości regionalne

Zobacz więcej : 1 - Wiadomości regionalne
Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA