Radio Katowice
Radio Katowice / Wybory Samorządowe 2024
1. Posiedzenie Sejmu RP X kadencji
14.11.2023
11:10:00

fot. PAP/Paweł Supernak

Od odegrania i odśpiewania hymnu państwowego rozpoczęło się w poniedziałek o godz. 12:00 inauguracyjne posiedzenie Sejmu X kadencji. Otworzył je marszałek senior Marek Sawicki (PSL).

Na początku posiedzenia prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie. Jak ocenił, "dziś zdecydowanie najważniejszą sprawą, która wymaga ponadpartyjnej współpracy jest bezpieczeństwo naszej ojczyzny".

— Deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem; drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować — powiedział w Sejmie prezydent Andrzej Duda. Najważniejszą sprawą, która wymaga ponadpartyjnej współpracy, jest dziś bezpieczeństwo ojczyzny — dodał.

— Jako prezydent RP deklaruję gotowość do współpracy z nowo wybranym parlamentem. Najważniejszym moim przesłaniem od samego początku sprawowania urzędu, od 2015 r., była i jest współpraca i jeszcze raz współpraca w najważniejszych dla Polski sprawach. Drzwi Pałacu Prezydenckiego są zawsze otwarte dla wszystkich, którzy są gotowi taką współpracę podejmować — zapewnił prezydent w orędziu podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji.

Przemowa marszałka seniora

Państwo prawa i godność człowieka - na tych fundamentach powinna opierać się działalność każdej władzy, a przede wszystkim parlamentu — mówił podczas inauguracyjnego posiedzenia Sejmu X kadencji marszałek senior Marek Sawicki (PSL). Nie ma prawdziwej demokracji bez otwartego parlamentaryzmu - dodał.

— Jest Polska, jest Sejm - jej przedstawicielstwo. Tymi słowami Macieja Rataja, marszałka Sejmu odrodzonej przed ponad 100 laty naszej ojczyzny, pragnę podkreślić uroczysty moment inauguracji X kadencji Sejmu RP. Wypowiadający je wybitny nasz poprzednik widział Polskę jako państwo demokracji parlamentarnej. Urzeczywistnienie tej wizji, tego narodowego pragnienia jest także dziś naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem" — powiedział Sawicki.

Marszałek senior podziękował obywatelom, "którzy tak licznie w kraju i za granicą z wielkim zaangażowaniem, niekiedy poświęcaniem wykonali swój obywatelski obowiązek udziału w wyborach parlamentarnych".

Sawicki pogratulował również wybranym w wyborach parlamentarzystom oraz wyraził nadzieję, "że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców".

Podziękował także prezydentowi Andrzejowi Dudzie za jego obecność podczas inauguracji nowej kadencji Sejmu i wygłoszone słowa, które - jak ocenił - dają nadzieję, że "poszanowanie ustrojowej zasady współdziałania władz pozwoli nam zmieniać Polskę zgodnie z oczekiwaniami narodu".

Posłowie X kadencji złożyli ślubowanie

Na baczność, z ręką na sercu, w części dodając "tak mi dopomóż Bóg" — tak posłowie X kadencji składali w poniedziałek ślubowanie.

Rota ślubowania zapisana w konstytucji brzmi: "Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej". Tekst roty odczytał Marszałek Senior Marek Sawicki (PSL).

Ślubowanie prowadziły posłanki sekretarze. Każdy z parlamentarzystów, po wyczytaniu swojego imienia i nazwiska, wstawał i wypowiadał słowo: "Ślubuję". Poseł mógł dodać zdanie: "Tak mi dopomóż Bóg".

Niektórzy posłowie składając ślubowanie kładli prawą rękę na sercu, część stawała na baczność.

Po ślubowaniu głos zabrał premier Mateusz Morawiecki

— Wszyscy ślubowaliśmy strzec suwerenności Polski, więc jest to naszym poselskim zobowiązaniem —  podkreślał w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki po tym, jak złożył dymisję rządu na ręce marszałka Seniora Marka Sawickiego.

Premier Mateusz Morawiecki złożył w poniedziałek w Sejmie dymisję rządu na ręce marszałka Seniora Marka Sawickiego. Podkreślił, że zamierza przedstawić "krótką panoramę ostatnich czterech lat - tego, co udało się zrobić i na co należy zwrócić szczególną uwagę.

— Przed chwilą wszyscy ślubowaliśmy uroczyście wobec narodu strzec suwerenności i niech te słowa przyświecają nam szczególnie w najbliższym czasie, ponieważ zdajemy sobie na pewno doskonale sprawę z tego, jak wielkie wyzwania ten najbliższy czas będzie przynosił — powiedział.

Morawiecki przypomniał, że dwa dni temu Polacy świętowali 105 rocznicę odzyskania niepodległości. "I takie wielkie, wspaniałe nasze święto zobowiązuje. Ono mówi o tym, że o niepodległość trzeba dbać, trzeba ją szanować, trzeba zabiegać o nią. Trzeba czuwać nad niepodległością, nad suwerennością. Obok krótkiego podsumowania będę chciał powiedzieć parę zdań na ten jakże kluczowy temat. Wszyscy ślubowaliśmy właśnie tej suwerenności strzec, a więc jest to naszym poselskim zobowiązaniem" — powiedział premier.

Nie wszystko się udało i zdaję sobie z tego sprawę; za wszystkie nasze błędy, potknięcia, za nasze niewłaściwe działania warto przeprosić — powiedział w poniedziałek w Sejmie premier Mateusz Morawiecki po tym, jak złożył dymisję rządu na ręce Marszałka Seniora Sejmu Marka Sawickiego.

Jak zaznaczył Morawiecki, "tylko ta władza, która nic nie robi, nie popełnia błędów".

— Na pewno nie wszystko się udało i zdaje sobie z tego sprawę. Za wszystkie nasze błędy, potknięcia, za nasze niewłaściwe działania na pewno warto przeprosić — oświadczył Morawiecki.

Przypomniał, że "w historii Polski był taki rząd - nie tak dawno temu, który niewiele robił i też popełniał błędy". "I takie osiągnięcia też się udają co poniektórym" — dodał.

Szymon Hołownia wybrany na marszałka Sejmu RP

Szymon Hołownia (Polska 2050) został wybrany Marszałkiem Sejmu X kadencji. Poparło go 265 posłów.

Hołownia był kandydatem na marszałka Sejmu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy - ugrupowań, które podpisały umowę koalicyjną i mają 248 mandatów w Sejmie. Hołownia ma sprawować tę funkcję do 13 listopada 2025 r. W drugiej połowie kadencji Sejmu marszałkiem izby niższej, zgodnie z umową koalicyjną, ma być Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

Kandydatką Prawa i Sprawiedliwości, które w Sejmie X kadencji ma 194 mandaty, była Elżbieta Witek.

Wybór marszałka jest pierwszą decyzją posłów X kadencji. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Głosowało 459 posłów, większość bezwzględna wynosiła 230 posłów.

Za kandydaturą Hołowni głosowało 265 posłów, a za kandydaturą Witek - 193 parlamentarzystów.

Zapewniam, że Sejm nie będzie kolejną areną wojny polsko-polskiej; wszystkich posłów czy z koalicji rządzącej, czy opozycji będą obowiązywać te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair-play - powiedział w poniedziałek marszałek Sejmu Szymon Hołownia po wyborze na tę funkcję.

Szymon Hołownia (Polska 2050) został w poniedziałek wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. Poparło go 265 posłów.

W wystąpieniu w Sejmie wyraził nadzieję, że został wybrany na marszałka Sejmu, nie części sali. Wskazał, że w Izbie zasiadają ugrupowania, z których poglądami się nie zgadza, ale znaleźli się tam z woli Polaków.

— Zapewniam, że Sejm nie będzie kolejną areną wyniszczającej wojny polsko-polskiej. Wszystkich posłów czy z koalicji rządzącej, czy z opozycji będą obowiązywać te same standardy, a rolą marszałka będzie pilnowanie zasad fair-play — podkreślił Hołownia.

— Zapowiadam, że będę bezwzględnie przestrzegał zasad, na które się wspólnie umówiliśmy z szacunku do 21 milionów Polaków, którzy nie po to stali nocą w kolejach, byśmy teraz tracili ich cenny czas na kolejne show. Zakładam, że nie tylko jeden ja na tej sali mam już za sobą etap show i płomiennej publicystyki, że chcecie byśmy wspólnie zbudowali nowy Sejm, Sejm szacunku do siebie nawzajem i do wszystkich obywateli, niezależnie od wieku, płci, tego, czy są wierzący czy niewierzący, czy mieszkają na wsi, w małych miastach czy metropoliach, czy są seniorami czy osobami z niepełnosprawnością. Drogie posłanki, drodzy posłowie witajcie w Sejmie różnych Polaków, Sejmie Rzeczypospolitej. Wiwat wszystkie stany — zakończył przemówienie.

Wicemarszałkowie Sejmu

Sejm w drodze uchwały ustala także liczbę wicemarszałków. Projekt uchwały w tej sprawie może wnieść co najmniej 15 posłów. Zwyczajowo w Prezydium Sejmu reprezentowane są wszystkie kluby poselskie. Marszałek Sejmu zarządza wybory wicemarszałków.

Sejm X kadencji wybrał w poniedziałek pięciu wicemarszałków. Zostali nimi: Monika Wielichowska (KO), Dorota Niedziela (KO), Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica), Krzysztof Bosak (Konfederacja) oraz Piotr Zgorzelski (Trzecia Droga). Kandydatka PiS Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia.

Sejm X kadencji zdecydował w poniedziałek, że będzie sześciu wicemarszałków. Ugrupowania zgłosiły sześciu kandydatów.

Sejm wybrał pięciu wicemarszałków: Monikę Wielichowską (KO), Dorotę Niedzielę (KO), Włodzimierza Czarzastego (Nowa Lewica), Krzysztofa Bosaka (Konfederacja) oraz Piotra Zgorzelskiego (Trzecia Droga).

Kandydatka PiS Elżbieta Witek nie uzyskała wymaganego poparcia, co oznacza, że największy klub w Sejmie, liczący 194 posłów, nie ma swojego przedstawiciela w prezydium Sejmu.

  • Za kandydaturą Wielichowskiej (KO) opowiedziało się 252 posłów, przeciw było 186, od głosu wstrzymało się 18.
  • Za kandydaturą Niedzieli (KO) opowiedziało się 257 posłów, przeciw było 185, od głosu wstrzymało się 16.
  • Za kandydaturą Zgorzelskiego (Trzecia Droga) opowiedziało się 267 posłów, przeciw było 184, od głosu wstrzymało się 5.
  • Za kandydaturą Czarzastego (Nowa Lewica) opowiedziało się 250 posłów, przeciw było 196, od głosu wstrzymało się 12.
  • Za kandydaturą Bosaka (Konfederacja) opowiedziało się 272 posłów, przeciw było 27, od głosu wstrzymało się 153.
  • Za kandydaturą Witek głosowało 203, przeciw było 252, wstrzymało się 3 posłów.

— W związku z tym, że Sejm nie dokonał wyboru wicemarszałka Sejmu, procedurę jego wyboru przeprowadzimy ponownie w późniejszym terminie — powiedział po głosowaniach marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Sejm X kadencji został wybrany w wyborach 15 października 2023 r. Swoich przedstawicieli do Sejmu wprowadziło pięć komitetów wyborczych: Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska PO, .N, IPL, Zieloni, Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowa Lewica oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość.

117 spośród 460 posłów debiutuje w ławach sejmowych, 27 wróciło do nich po przerwie. Wyborcy zdecydowali, że w ławach poselskich zasiądzie 135 posłanek i 325 posłów. 

Sejm wybiera również 20 sekretarzy Sejmu, spośród najmłodszych posłów. Kandydatów zgłasza Prezydium Sejmu. Wybór sekretarzy Sejmu odbywa się łącznie.


/PAP/Radio Katowice / Audycje / Wybory Samorządowe 2024
Wybory Samorządowe 2024
 
 
 
 

Ważne informacje o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2023.

Zobacz także Wybory Samorządowe 2024

Zobacz więcej : 286 - Wybory Samorządowe 2024
Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA