Radio Katowice / Wiadomości gospodarcze
Montaż paneli na największej farmie fotowoltaicznej zakończony
17.05.2023
12:22:00

fot. materiały prasowe/Tauron

Na terenie budowy farmy fotowoltaicznej w Mysłowicach-Dziećkowicach zakończyły się montaże paneli fotowoltaicznych.

To istotny kamień milowy przy budowie największej farmy fotowoltaicznej Grupy TAURON, której docelowa moc ma sięgnąć 100 MW. Rozpoczęły się również prace związane z realizacją drugiej części inwestycji.

— Zamontowanych zostało ponad 82,5 tys. paneli fotowoltaicznych o mocy 450 Wp każdy, co łącznie daje 37 MW. Tej wielkości farma w ciągu roku wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada zapotrzebowaniu na energię elektryczną 50 tysięcy gospodarstw domowych. Rozpoczęliśmy prace przy drugim etapie inwestycji, czyli budowy dodatkowych ok. 60 MW zainstalowanych w panelach fotowoltaicznych – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Grupy TAURON. — Konsekwentnie realizujemy założenia Zielonego Zwrotu, w tej chwili budujemy cztery farmy wiatrowe i dwie fotowoltaiczne o mocy niemal 300 MW.

Farma zostanie przyłączona do rozdzielni elektroenergetycznej 110 kV należącej do TAURON Dystrybucja, a zlokalizowanej przy Elektrowni Jaworzno. Linia łącząca farmę z rozdzielnią w całości prowadzona jest pod ziemią. W tym celu wykonane zostały przewierty m.in. pod nasypem kolejowym, ulicą Promienną w Jaworznie oraz rzeką Przemszą, której koryto sąsiaduje z farmą. Do tej pory ułożonych zostało 4 z 5 kilometrów kabla.

Na terenie budowy trwają prace w zakresie linii niskiego i średniego napięcia, rozpoczął się montaż Systemu Ochrony Technicznej. Z końcem maja dostarczony zostanie transformator, wtedy rozpocznie się proces przyłączenia farmy do sieci elektroenergetycznej, tak by instalacja jak najszybciej mogła rozpocząć komercyjną pracę.

Na terenie farmy zamontowano już 140 inwerterów, urządzeń odpowiadających za transformację pozyskiwanego z instalacji prądu stałego na prąd zmienny, o mocy 250 kW każdy. Trwają prace łączeniowe 10 stacji pośrednich o napięciu 0,8/20kV, budowana jest rozdzielnia Głównego Punktu Odbioru. Przekazanie do eksploatacji tej części farmy zaplanowane zostało na przełom III i IV kwartału br.

Rozpoczęły się także prace związane z realizacją drugiego etapu inwestycji. Są to działania związane w szczególności z uzyskaniem warunków zabudowy czy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Założeniem projektu budowalnego jest maksymalne wykorzystanie dostępnego terenu.

Elektrownia, która docelowo osiągnie moc rzędu 100 MW, powstaje na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych. Farma fotowoltaiczna o takiej mocy w ciągu roku wyprodukuje ponad 105 tys. MWh energii elektrycznej. Produkcja takiego wolumenu energii ze słońca to ograniczenie emisji CO2 aż o 80 tys. ton w stosunku do generacji z konwencjonalnych bloków węglowych.

Budowa farm fotowoltaicznych jest istotnym elementem realizacji celów Zielonego Zwrotu TAURONA. Zgodnie z założeniami do 2025 roku TAURON zwiększy moce zainstalowane w elektrowniach fotowoltaicznych do 700 MW, a w 2030 roku będzie dysponować  1400 słonecznymi megawatami.

W 2025 roku Grupa planuje dysponować 1600 MW zainstalowanymi w elektrowniach wiatrowych, fotowoltaicznych i wodnych, a w 2030 roku 3700 MW. Będzie to stanowić ok. 80 proc. całego miksu wytwórczego Grupy.


Zobacz także Wiadomości gospodarcze

Zobacz więcej : 221 - Wiadomości gospodarcze
Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA