Radio Katowice
Radio Katowice / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Rozmowa dnia z Śląską Kurator Oświaty Urszulą Bauer
09.03.2023
07:40:00

Za niespełna 2 miesiące matura. Kilka dni temu minister Przemysław Czarnek ogłosił, że będzie ona nieco inna a w zasadzie trudniejsza niż poprzednie. 

O zmiany pytamy Śląską Kurator Oświaty Urszulę Bauer. Porozmawiamy także o otyłości dzieci i sposobach na walkę o szczupłe sylwetki i dobrą kondycję uczniów.

Gościem Radia Katowice o poranku jest Śląska Kurator Oświaty Urszula Bauer. Dzień dobry pani.

Dzień dobry. Witam państwa.

Pani kurator, 4 dzień maja to taka data, którą wszyscy młodzi ludzie, którzy maja zamiar przystąpić do matury, traktują jako świętość. W tym roku matura trochę inna niż poprzednimi laty bo kumulacja nas czeka prawda?

Tak, kumulacja różnych spraw. Najważniejsze jest, że znaleziono rozwiązanie na te problemy które sygnalizowali uczniowie, rodzice, nauczyciele, czyli jednak nieco gorsze warunki zdobywania wiedzy przez okres kiedy pandemia wymusiła na nas organizację nauki zdalnej. Na pewno miało to wpływ na to w jakim stopniu uczniowie opanowali wszystkie umiejętności i wiedzę, która jest potrzebna do przystąpienia do matury. Stąd zmiany. Zmiany, które przede wszystkim dotykały zakresu wymagań, zakresu treści które będą obowiązywały na maturze.

W tym roku będą te wymagania wyższe. I tak, i nie? 

I tak, i nie, powiedziałabym w ten sposób. Egzamin maturalny w tym roku będzie opierał się nie tak, jak przed pandemią o ten materiał który jest zawarty w podstawie programowej, tylko dokonano nieco okrojenia tego materiału i sformułowano wymagania egzaminacyjne, więc tutaj możemy mówić o tym, że ta matura będzie o tyle łatwiejsza. Natomiast w stosunku do dwóch lat pandemicznych, kiedy nie było egzaminów ustnych z języka polskiego, w tym roku ten egzamin ustny będzie, więc o tyle będzie trudniej. Aczkolwiek znowu wsłuchano się w informacje płynące od uczniów, nauczycieli i rodziców, i Centralna Komisja Egzaminacyjna dokonała takiego okrojenia pytań, jawnych pytań egzaminacyjnych na tę część ustną matury. Z 227 pytań jawnych pozostawiono 120, tak aby rzeczywiście wyjść naprzeciw tych pewnym niepokojom, które dotykają wszystkich przystępujących do matury bez względu na czas w którym przystępują. Natomiast mamy na uwadze to, że nasi maturzyści tegoroczni rozpoczynali swoją naukę w szkole średniej jako naukę zdalną.

Pani kurator a ma pani takie wrażenie, bo ja tak, że wtedy kiedy ja zadawałem maturę to nikt mi nie mówił jakie są zagadnienia trzeba było po prostu przyswoić odpowiednią wiedzę a to pokolenie przystępujące do matury w 2023 roku praktycznie ma wszystko podane na tacy. Czy to znaczy, że oni są mniej ogólnie wykształceni? 

Nie, po prostu zmieniła się formuła egzaminu. Ten egzamin maturalny, o którym pan mówi  pamiętany z czasów młodości, zupełnie inaczej przebiegał, niż ten który w tej chwili jest egzaminem zewnętrznym organizowanym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, Centralną Komisję Egzaminacyjną. Ma nieco inną formułę, ma przecież progi procentowe które…

30% pani kurator.

30% niemniej jednak to nie jest tak, że matura jest takim egzaminem łatwym do zdania. Jest to pewien próg, ale jest to próg w zasięgu możliwości naszych absolwentów.

Ale powiedzmy sobie szczerze taki absolwent który zdaje na 31% i dostaje się na studia i trafia na pierwszy rok na pierwszą sesję egzaminacyjną, a tam wymagania na trójkę to jest bodaj 60%, to zderzenie ze ścianą może być. 

No tak, ale miejmy na uwadze też to że każdy maturzysta, który chce studiować, musi wybrać również egzamin z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, więc musi mieć jakiś zakres czy przedmiot, który jest mu szczególnie bliski, z którym łączy swoją przyszłość, więc z pewnością taki maturzysta wiedzę z tego przedmiotu rozszerzonego ma na pewno zdecydowanie większą. Natomiast to o czym pan mówi, również takie zjawisko notujemy, zwłaszcza w rozmowach z nauczycielami akademickimi, którzy obserwują nieco niższy poziom wśród uczniów, którzy przychodzą na studia.

Pani kurator jakiś czas temu mówiło się o tym, że w związku z kumulacją która czeka nas w tym roku, może być problem z oceniającymi prace maturalne. Ten problem jest już rozwiązany? 

Ten problem rzeczywiście się pojawił. Na pewno był związany nie tylko z tym, że sprawdzanie egzaminu maturalnego czy egzaminu po klasie ósmej, to jest trudne zadanie i nie każdy może temu sprostać, musi spełnić określone wymagania. Dodatkowo jeszcze z pewnością miał tu wpływ czynnik ekonomiczny.

Czyli kasa krótko mówiąc.

Krótko mówiąc odpłatność dla egzaminatorów za sprawdzanie prac. Klika dni temu minister Czarnek podpisał stosowne rozporządzenia, które podwyższają środki finansowe dla egzaminatorów o ponad 7%. Wydaje nam się, że to też będzie taki sygnał, że oprócz tych zachęt w postaci prestiżu, bo jednak bycie egzaminatorem jest takim prestiżowym zadaniem, to jeszcze będą pieniądze na wykonanie tego zadania.

To ja zapytam tak, czy w związku z płacami na które skarżą się nauczyciele są chętni do tego zawodu? Ja patrzyłem na stronę kuratorium i oferty pracy, i tych ofert tam jest całkiem dużo cały czas.

Myślę, że jeśli porównałby pan te dane z tego roku z danymi z poprzednich lat, nie widziałby pan jakiejś znaczącej różnicy. Od lat utrzymuje się to na stałym poziomie i mimo przeróżnych zapowiadanych problemów a to związanych ze zmianą formuły tej struktury gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na tę strukturę 8 + 4, ta sytuacja jest w miarę opanowana. Zawsze brakowało nauczycieli, ale nie ma w tej chwili takiej sytuacji która by odbiegała znacząco od lat poprzednich.

Ale najwięcej ogłoszeń dotyczy psychologów i pedagogów zapewniających wsparcie. 

Zgadza się. Wynika to z faktu, że po raz pierwszy od września 2022 roku, dyrektorzy mają obowiązek zatrudnienia specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej a więc psychologów, pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów. To jest taki obowiązek, którego przez wiele lat nie było i wiele szkół nie mogło sobie pozwolić na zatrudnienie specjalistów. W tej chwili jest to obowiązek i z pewnością są pewne braki na rynku, które zostaną, myślę, zniwelowane ponieważ coraz więcej nauczycieli podejmuje też dodatkowe studia, uzupełniają kwalifikacje. Oczywiście jest to też pewne wyzwanie organizacyjne. Ja mam sygnały od dyrektorów szkół, że zdecydowana większość, prawie wszystkie szkoły poradziły sobie z zatrudnieniem tych specjalistów, więc wydaje się, że w przyszłych latach będzie więcej, tym bardziej że zwiększona będzie pula pieniędzy przeznaczonych na zatrudnienie tych specjalistów. W tym roku to było 4 mln zł, natomiast docelowo w 2031 roku kiedy jakby zakończymy już podnoszenie standardów zatrudnienia, to będą blisko 44 mln zł.

Pani kurator ostatnią minutę mamy. Chciałem zapytać o to czy w zdrowym ciele, zdrowy duch? Czy zdrowy duch idzie w parze ze zdrowym ciałem? Według badań, które znalazłem, 94% dzieci z klas 1-3 nie posiada minimalnego poziomu fundamentalnych umiejętności ruchowych. To wiąże się z tym, że mamy dzieci z nadwagą albo z otyłością i ze zwolnieniami z WF-u. Co z tym zrobić?

Trzeba z tym walczyć rzeczywiście, stąd też pewne projektowane zmiany m.in. w podstawie programowej wychowania fizycznego, tak aby przede wszystkim zdiagnozować problemy, czyli które aktywności fizyczne, które umiejętności, jeśli chodzi o kondycję fizyczną, są na najniższym poziomie i przeciwdziałać temu wprowadzając odpowiednie ćwiczenia, odpowiednie zajęcia. Na pewno te zaprojektowane zmiany pomogą zdiagnozować sytuację, ale też pomogą wyłowić talenty. Nauczyciel wychowania fizycznego będzie miał obowiązek przeprowadzenia raz w roku takiego testu sprawnościowego, który nie będzie miał absolutnie wpływu na ocenę z wychowania fizycznego, ale pozwoli ocenić te obszary nad którymi trzeba będzie mocniej popracować jeśli chodzi o kondycję fizyczną uczniów.

Zdaje sobie pani sprawę, że taki test to stres dla młodego człowieka?

Wydaje mi się, że jeżeli podkreślimy, że to nie będzie miało wpływu absolutnie na ocenę natomiast ma walor diagnostyczny, te obawy nie będą duże.

I tu musi my postawić kropkę. Urszula Bauer Śląska Kurator Oświaty była dziś o poranku gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo.

Dziękuję.Radio Katowice / Audycje / Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
 
 
 
 

Zawsze jesteśmy w centrum wydarzeń. Dyskutujemy o problemach ważnych dla kraju i regionu. Zadajemy trudne pytania, zmierzamy do sedna sprawy. Wykładamy kawę na ławę.

Zobacz także Gość Radia Katowice – rozmowa dnia

Zobacz więcej : 21 - Gość Radia Katowice – rozmowa dnia
Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA