ZUS wypłaci jednorazowe świadczenie w związku z sytuacją ekologiczną na Odrze

O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy prowadzący nad Odrą działalność między innymi w zakresie turystyki, noclegu, gastronomii, rybołówstwa, kultury, rozrywki, sportu i rekreacji.

Jednym z istotnych kryteriów przyznania pomocy jest spadek dochodów w sierpniu. Jak podkreśla Beata Kopczyńska regionalny rzecznik ZUS - W województwie śląskim dotyczy to firm działających na terenie powiatu wodzisławskiego i raciborskiego. 


 

Świadczenie wyniesie 3010 zł za każdego ubezpieczonego i będzie nieopodatkowane. 

Autor: Marcin Kazek-Wielgus/pm/


Wiadomości regionalne