Gwarki na finiszu. Historyczny pochód przeszedł przez miasto

W Tarnowskich Górach trwa ostatni Dzień Gwarków, czyli kilkudniowych obchodów dni miasta. 

Zgodnie z tradycją, niedziela jest czasem pochodu Gwarkowskiego. Krzysztof Stręcioch z Tarnogórskiego Centrum Kultury zaznacza, że to ważna tradycja. 


Pochód gwarkowski jak co roku wyruszył o 11:00 spod jednostki wojskowej. W tym roku pojawiło się w nim blisko 40 nowych postaci i grup: między innymi fundator herbu Tarnowskich Gór Jerzy Fryderyk Hohenzollern i członkowie powstałego zw początkach XVIII wieku Bractwa świętej Barbary, piechurzy szwedzcy i habsurscy z okresu wojny 30-letniej, hrabia Łazarz II Henckel von Donnersmarck, hutnicy Królewskiej Huty Fryderyk, XIX-wieczny burmistrz Anton Klausa i kronikarz Carl Winkler. Ogółem w części historycznej można było zobaczyć około 300 osób wcielających się w dawnych mieszkańców, sławnych gości i postaci zasłużone dla regionu. Po południu i wieczorem, na tarnogórskim rynku wystąpią m.in. Skaldowie, Mrozu czy Lady Pank.

Autor: Magdalena Pańczyk, Ryszard Stotko /rs/


Wiadomości regionalne