Piotr Ornowski nadal prezesem Radia Katowice

Rada Mediów Narodowych podjęła decyzję - dotychczasowy prezes Radia Katowice Piotr Ornowski został powołany na kolejną kadencję.

Będzie prezesem zarządu przez kolejne 4 lata.