Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Ogólnopolski konkurs „Zabytek Zadbany 2021” rozstrzygnięty! Nasze zabytki wśród wyróżnionych.
23.11.2021
09:36:00

for. mat. prasowe

Poznaliśmy zwycięzców w tegorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Wśród wyróżnionych znalazła się Łaźnia w Zawierciu oraz Młyn w Wiercicy.

O miano laureatów i wyróżnionych  ubiegać się mogli właściciele i zarządcy zabytkowych nieruchomości, którzy wzorcowo i  konsekwentnie prowadzili działania  badawcze, rewitalizacyjne, konserwatorskie i budowlane. Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Do konkursu zgłoszonych zostało 136 zabytków z 15 województw. Łącznie w 6 kategoriach konkursowych Jury nagrodziło 21 obiektów zabytkowych.

Wśród wyróżnionych znalazła się Łaźnia, obecnie budynek galerii - muzeum przy ul. Bohaterów Westerplatte 2 w Zawierciu oraz Młyn wodny, następnie elektryczny w Wiercicy – obiekty zabytkowe z województwa śląskiego.


Komisja konkursowa - w kategorii adaptacja obiektów zabytkowych  - przyznała wyróżnienie Gminie Zawiercie za działania konserwatorskie i adaptacyjne, które pozwoliły na wydobycie i wyeksponowanie wartości zabytkowych łaźni. Działania były przeprowadzane przy jednoczesnym podporządkowaniu prac związanych z dostosowaniem obiektu do pełnienia funkcji galeryjno-muzealnych.

Budynek starej łaźni w Zawierciu wzniesiony został w 1908 roku jako integralna część osiedla robotniczego wybudowanego przy przędzalni bawełny.

Łaźnia w Zawierciu, for. mat.prasowe./Społeczny Ruch Miejski 

Zrealizowane prace remontowo-adaptacyjne i zmiana funkcji sprawiły, że na mapie miasta pojawił się atrakcyjny obiekt o charakterze kulturalno-edukacyjnym, w którym dobrze wykorzystano możliwość przystosowania historycznego obiektu do współczesnych wymogów konserwatorskich i funkcjonalnych.

Młyn w Wiercicy, fot. mat.prasowe 

W kategorii zabytki techniki, Jury wyróżniło właścicieli młyna w Wiercicy – państwa Annę i Andrzeja Dobrowolskich za konsekwentnie prowadzone prace konserwatorskie podjęte z dużą starannością i dbałością o detale. Działania te poprawiły stan techniczny unikatowego zabytku przy jednoczesnym zachowaniu jego funkcji.

Budynek wzniesiony został na przełomie XIX i XX wieku, z zachowanym oryginalnym wnętrzem. Na dwóch kondygnacjach znajdują się oryginalne elementy wyposażenia.

Pełna Lista laureatów i wyróżnionych w konkursie „Zabytek Zadbany” znajduje się na  stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa 

Celem ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany” jest  promocja właściwej opieki nad zabytkami poprzez wzorowo prowadzone prace budowlane, konserwatorskie, rewaloryzacyjne i adaptacyjne, a także systematyczne działania na rzecz właściwego utrzymania zabytków zgodnie z najwyższymi standardami badawczymi i wykonawczymi. W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Zgłoszeń mogą dokonywać właściciele obiektów, posiadacze i zarządcy, a także Wojewódzcy Konserwatorzy Zabytków lub konserwatorzy samorządowi oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Procedura konkursowa ma charakter otwarty i nieodpłatny. Konkurs ogłaszany jest od 1975 roku.

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, stanowiąca eksperckie i opiniodawcze wsparcie dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie.

/mat.prasowe/mm/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Zobacz więcej : 1 - Wiadomości regionalne
Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA