Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości gospodarcze
Górnicze rozmowy. Kolejne spotkanie przesunięte.
20.04.2021
08:43:00

W środę lub w czwartek będą kontynuowane rozmowy dotyczące umowy społecznej pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych ws. górnictwa i transformacji województwa śląskiego.

Wcześniejsza tura negocjacji odbyła się w piątek, ale na prośbę strony rządowej ogłoszono przerwę i rozmowy miały być wznowione we wtorek. Negocjacje znajdują się już w końcowej fazie. Dokument już niemal w całości jest gotowy i uzgodniony. 

Jak informowała śląsko-dąbrowska Solidarność, rozbieżności dotyczyły systemu indeksacji wynagrodzeń oraz jednego z elementów notyfikacji umowy. Żadna ze stron natomiast nie komentuje, dlaczego w piątek negocjacje przerwano.

Jeśli podczas najbliższych rozmów uda się wynegocjować wszystkie punkty umowy, to jej tekst zostanie zaprezentowany przedstawicielom poszczególnych central związkowych. Jeśli centrale zaakceptują treść umowy, będzie mogła ona zostać podpisana i przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej. Bez jej zgody, umowa nie będzie mogła wejść w życie. 

Umowa społeczna, to kluczowy element podpisanego we wrześniu zeszłego roku porozumienia między stroną społeczną i rządową dotyczącego stopniowego wygaszania górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku. 

Autor: Joanna Opas /rs/


Zobacz także Wiadomości gospodarcze

Zobacz więcej : 221 - Wiadomości gospodarcze
Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA