Radio Katowice
Radio Katowice / Wiadomości regionalne
Rozmowy górnicze zawieszone na prośbę strony rządowej
16.04.2021
16:23:00

Do wtorku zostały przerwane negocjacje umowy społecznej pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych dotyczących górnictwa i transformacji województwa śląskiego. Przerwę ogłoszono na prośbę strony rządowej.

Negocjacje trwały 6 godzin, znajdują się już w końcowej fazie. Dokument już niemal w całości jest gotowy i uzgodniony. Jak informowała śląsko-dąbrowska Solidarność, rozbieżności dotyczyły systemu indeksacji wynagrodzeń oraz jednego z elementów notyfikacji umowy. Żadna ze stron natomiast nie komentuje, dlaczego dzisiejsze rozmowy przerwano do wtorku. Jeśli podczas najbliższych rozmów uda się wynegocjować wszystkie punkty umowy to jej tekst zostanie zaprezentowany przedstawicielom poszczególnych central związkowych. Jeśli centrale zaakceptują treść umowy, będzie mogła ona zostać podpisana i przekazana do notyfikacji Komisji Europejskiej. Bez jej zgody, umowa nie będzie mogła wejść w życie.

Umowa społeczna to kluczowy element podpisanego we wrześniu zeszłego roku porozumienia między stroną społeczną i rządową dotyczącego stopniowego wygaszania górnictwa węgla kamiennego do 2049 roku. 


Autor: Joanna Opas /as/


Zobacz także Wiadomości regionalne

Zobacz więcej : 1 - Wiadomości regionalne
Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA