Ferie zimowe online. Nowa formuła dopasowana do czasu epidemii.

Miejskie ferie w Częstochowie będą mieć formułę dopasowaną do czasu epidemii i narodowej kwarantanny.

Pierwszy tydzień to zajęcia dla małych grup w szkołach podstawowych, drugi ma być wirtualny – m.in. z grą online dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Styczniowe ferie odbędą się pod hasłem "Ucz się i baw w Częstochowie". Ich głównym organizatorem jest Urząd Miasta, we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta, Hufcem ZHP Częstochowa oraz częstochowskimi szkołami. W pierwszym tygodniu ferii (od 4 do 8 stycznia) zajęcia stacjonarne dla uczniów zorganizuje 18 miejskich placówek oświatowych. Drugi tydzień (11-15 stycznia) to m.in. gra online dla uczniów szkół ponadpodstawowych związana z projektowaniem szkoły przyszłości oraz prezentacja szkół technicznych i branżowych w sieci, skierowana do uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz ich rodziców. 

Autor: Zdzisław Makles/ml/