Świadek Historii. IPN przyjmuje zgłoszenia do honorowej nagrody.

Katowicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń do pierwszej edycji Nagrody Honorowej IPN "Świadek Historii".

Wyróżnienie przyznawane jest osobom fizycznym, a także instytucjom i organizacjom zasłużonym w upamiętnianiu historii narodu. Dotyczy także wspierających pion edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

W 2020 roku nagroda zostanie przyznana po raz pierwszy w katowickim oddziale Instytutu. "Świadek Historii" uzupełnia ogólnopolską nagrodę IPN "Kustosz Pamięci Narodowej".


Regulamin konkursu dostępny na stronie www.katowice.ipn.gov.pl


/pg/