Radio Katowice
Radio Katowice / Gdzieś obok nas
O reintegracji zawodowej i społecznej
02.03.2017
20:15:00

.

Wiele osób wciąż alienuje się i wybiera życie w wykluczeniu społecznym. Podłoże takich decyzji może być różne. Zwykle jest to długotrwałe pozostawanie bez pracy, choroba, niepełnosprawność, starość... W każdej chwili można jednak podjąć pracę nad odbudową więzi społecznych oraz przywróceniem motywacji w znalezieniu pracy lub chęci uczestniczenia w życiu lokalnej społeczności. Służą temu m.in. szkolenia organizowane przez Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej oraz inne instytucje takie jak PFRON, POPON, Urzędy Pracy itd. O najbliższych wydarzeniach związanych z reintegracją społeczną i zawodową opowiada pani Anna Wandzel - ekspert ds.Promocji i Informacji Śląskiego Oddziału PFRON.


Szkolenie w Regionalnej Fundacji Pomocy Niewidomym w Chorzowie. Młodzież z Ośrodka „Najświętsze Serce Jezusa” oraz Głuchoniewidomi. Zdjęcia ze szkolenia.

Zapraszamy do Radiowej Galerii „Na Żywo” na wystawę fotografii prezentujących podopiecznych Stowarzyszenia „Centrum Dzwoni”. Podopieczni Stowarzyszenia „Centrum Dzwoni” - bohaterowie prezentowanych fotografii w Muzeum Techniki Radiowej w naszej Rozgłośni. 

Zapraszamy na Giełdę Pracy Termin: 13 marca 2017r. (poniedziałek) Godzina:10.00 -13.00 Miejsce: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach ul. Bankowa 11a Podczas Giełdy można będzie spotkać się ekspertami, ludźmi sukcesu i doradcami personalnymi oraz aplikować na różne stanowiska już podczas wydarzenia. Pracodawcy, którzy postanowią szukać na Giełdzie potencjalnych pracowników będą prezentowali zróżnicowane środowisko branżowe. Obecne będą zarówno firmy działające lokalnie, jak i te o zasięgu krajowym. Ponadto można będzie skorzystać z oferty wsparcia organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Oferta takich organizacji jest stosunkowo duża – kursy zawodowe, staże czy konsultacje ze specjalistami, a wszystko to oczywiście nieodpłatne.Radio Katowice / Audycje / Gdzieś obok nas
Gdzieś obok nas
 
 
 
 

Audycja publicystyczna z elementami edukacji i poradnictwa poruszająca problemy osób niepełnosprawnych oraz ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gośćmi audycji są m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji (w tym OPP) prowadzących działalność na rzecz takich osób.

Niemal każdy element audycji z ich udziałem posiada walory edukacyjne bądź poradnicze. Wielu audycjom towarzyszą telefoniczne dyżury ekspertów, którzy udzielają porad. Częstymi gośćmi są niepełnosprawni parlamentarzyści i samorządowcy a wśród nich współpracujący z audycją niepełnosprawny poseł Marek Plura.

Audycja zawiera relacje i krótkie formy reportażowe pokazujące wydarzenia i imprezy organizowane dla osób niepełnosprawnych, wśród nich relacje z targów pracy, licznych spartakiad dla osób niepełnosprawnych, akcji pomocowych dla wykluczonych społecznie, działalności charytatywnej wielu fundacji i stowarzyszeń a także osoby działające na rzecz tych środowisk.


Zobacz także Gdzieś obok nas

Autopromocja
Kontakt

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach
Radio Katowice SA
ul. Ligonia 29, 40-036 Katowice
tel. +48 32 2005 400, fax +48 32 2005 581
e-mail: sekretariat@radio.katowice.pl
NIP 634-00-20-312
konto: ING BSK SA O/Katowice
IBAN: PL 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692
Kod BIC (Swift): INGBPLPW
Redaguje zespół: Redakcja Nowych Mediów
tel. +48 32 2005 525, +48 32 2005 487
e-mail: radio@radio.katowice.pl

Copyright © by Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach Radio Katowice SA