Gdzieś obok nas

Audycja publicystyczna z elementami edukacji i poradnictwa poruszająca problemy osób niepełnosprawnych oraz ludzi, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Gośćmi audycji są m.in. przedstawiciele instytucji i organizacji (w tym OPP) prowadzących działalność na rzecz takich osób.

Niemal każdy element audycji z ich udziałem posiada walory edukacyjne bądź poradnicze. Wielu audycjom towarzyszą telefoniczne dyżury ekspertów, którzy udzielają porad. Częstymi gośćmi są niepełnosprawni parlamentarzyści i samorządowcy a wśród nich współpracujący z audycją niepełnosprawny poseł Marek Plura.

Audycja zawiera relacje i krótkie formy reportażowe pokazujące wydarzenia i imprezy organizowane dla osób niepełnosprawnych, wśród nich relacje z targów pracy, licznych spartakiad dla osób niepełnosprawnych, akcji pomocowych dla wykluczonych społecznie, działalności charytatywnej wielu fundacji i stowarzyszeń a także osoby działające na rzecz tych środowisk.


Poniedziałek po 21.00

 

Nowy rok z większymi środkami finansowymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otworzył nowy rok z większymi środkami finansowymi, dzięki którym będzie mógł z większym rozmachem realizować dotychczasowe programy oraz z impetem wdrażać nowe. O konkretnych planach i projektach, w których osoby niepełnosprawne będą mogły wziąć udział mówią: dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON oraz pani Teresa Saczuk - Samodzielny Specjalista ds. Współpracy z Administracją Publiczną.

Rozmowy będzie można posłuchać również w audycji „Gdzieś obok nas” na antenie Radia Katowice w najbliższy czwartek, 27 lutego o godz.20:15.