Częstochowska policja i Urząd Miasta uczą "Niemego wołania o pomoc"

fot. Policja Częstochowa

Kampania "Naucz tego znaku swoje dziecko" jest promowaniem międzynarodowego znaku "POMÓŻ MI", który w sposób dyskretny pozwala dać do zrozumienia, że potrzebna jest pomoc lub, że ktoś jest ofiarą przemocy.

Inicjatorem kampanii w rodzinie i wśród dzieci jest częstochowski Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpraca z częstochowskim urzędem miejskim, Komendą Miejską Policji, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym Policjantów w Częstochowie pozwoli rozwiesić 400 plakatów w placówkach oświatowych oraz w miejscach ogólnodostępnych.

Autor: Zdzisław Makles/pm/