Prezydent Katowic powołał społecznego doradcę ds. równego traktowania

fot. Ryszard Stotko/Radio Katowice

Doktor Ewa Piaskowska została społecznym doradcą ds. równego traktowania. 

Doktor Piaskowską na stanowisko powołał prezydent miasta. Jej głównym zadaniem będzie współdziałanie w realizowaniu polityki Katowic w zakresie równego traktowania w sferach takich jak płeć, wiek, niepełnosprawność, orientacja seksualna, pochodzenie etniczne i narodowe, religia oraz status społeczno-ekonomiczny. 

Jak mówi prezydent Marcin Krupa, Katowice zawsze były miastem otwartym i tolerancyjnym. Wielokulturowość jest wpisana w katowicką tożsamość, co wynika z trudnej, ale pięknej historii Górnego Śląska. 

Głównym zadaniem dr Ewy Piaskowskiej będzie współpraca przy inicjatywach promujących wiedzę i wspieranie rozwoju aktywności społecznej w obszarze równego traktowania. Będzie podejmować także działania mające eliminować skutki naruszeń zasady równego traktowania i będzie też współpracować ze środowiskami kobiecymi, by zapewnić kobietom właściwe miejsce w życiu miasta. Funkcja doradcy ds. równego traktowania ma charakter społeczny, dlatego praca dr Ewy Piaskowskiej będzie wykonywana bezpłatnie. 

Autor: Joanna Opas /rs/