Stanowisko Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia. Apel do Prezydenta RP.

Prezesi Regionalnych Rozgłośni Polskiego radia przyjęli wspólne stanowisko i zaapelowali do Prezydenta Rzaczpospolitej Polsiej Andrzeja Dudy z apelem o podpisanie przyjętej przez Sejm ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych. Oto jego treść:

Szanowny Panie Prezydencie,

Jako osoby odpowiedzialne za sytuację finansową oraz realizację misji publicznej Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia zwracamy się do Pana z apelem o podpisanie przyjętej przez Sejm ustawy o rekompensacie dla mediów publicznych. Pańska decyzja w tej sprawie będzie miała kluczowe znaczenie dla umożliwienia dalszego pomyślnego funkcjonowania i rozwoju wszystkich mediów publicznych w Polsce.

Pragniemy jednak zwrócić Pańską uwagę na fakt, że w debacie publicznej, jaka toczy się wokół systemu finansowania i funkcjonowania mediów publicznych, tylko w niewielkim stopniu zwraca się uwagę na specyficzną sytuację, w jakiej znajdują się nadawcy regionalnej radiofonii publicznej.

Siedziby Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia stały się na przestrzeni ostatnich lat nie tylko miejscami produkcji programu ale także swoistymi instytucjami kultury, gdzie organizowane są koncerty promujące twórczość rodzimych artystów, debaty poruszające istotne dla lokalnych społeczności tematy, a nawet wydawane są płyty i książki. Dzięki zasięgowi docierającemu do praktycznie każdego z zakątków naszych regionów, jesteśmy słyszani często jako jedyny nadawca w tych miejscach, w których z uwagi na brak biznesowej opłacalności nieobecny jest nadawca komercyjny.

Realizacja tak pojętej misji publicznej jest kosztowna. Żadnej z Regionalnych Rozgłośni Polskiego Radia nie byłoby stać na produkcję dotychczasowego programu, gdyby nie środki publiczne – z abonamentu RTV oraz właśnie z rekompensaty dla mediów publicznych. Można więc stwierdzić – i nie będzie w tym żadnej przesady - że właściwy poziom finansowania naszych rozgłośni ze środków publicznych stanowi o naszym być albo nie być. 

Rozgłośnie Regionalne, w obliczu pozbawienia ich w 2020 r. przychodów z tytułu rekompensaty abonamentowej, mogą zostać postawione przed koniecznością zamrożenia niezbędnych inwestycji i modernizacji, a także rozważenia zmniejszenia poziomu zatrudnienia zespołu, który w znakomitej większości stanowią zmotywowani, zaangażowani i doświadczeni dziennikarze. Takie działania mogą doprowadzić do powstania, w przypadku każdego z nadawców, niepowetowanych strat, które znacząco wpłyną na jakość i atrakcyjność produkowanego programu.

Szanowny Panie Prezydencie, Mamy świadomość, jak trudną decyzję przychodzi Panu podjąć. Prosimy jednak, aby przed jej ogłoszeniem wziął Pan pod uwagę także nasz apel i zawarte w nim argumenty.

Prezesi Zarządu Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia