Mieszkańcy Zawiercia przeciwni budowie kopalni cynku

fot. Piotr Grzesiak/Radio Katowice

Mieszkańcy Zawiercia przeciwni budowie kopalni rud cynku i ołowiu na Jurze.


Pod tamtejszym Miejskim Ośrodkiem Kultury odbył się protest, podczas którego złożyć można było podpis pod petycją wyrażającą sprzeciw wobec planowanej budowy. Każdy z mieszkańców mógł także w tej sprawie zabrać swój głos. Uczestnicy protestu przygotowali transparenty, na których przedstawiono potencjalne, negatywne skutki kopalni.

— Przedstawiciele wszystkich opcji politycznych są przeciwni inwestycji — mówi Patryk Drabek, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miejskiego w Zawierciu.


Mieszkańcy okolic twierdzą, że kopalnia mogłaby wpłynąć negatywnie na środowisko naturalne.


W zgromadzeniu wziął udział prezydent miasta Zawiercie, Łukasz Konarski, politycy oraz społecznicy. Wszyscy apelowali, by współpracować w tej sprawie ponad podziałami. W poniedziałek ma odbyć się sesja nadzwyczajna Rady Miasta, podczas której zostanie poruszony temat inwestycji.


Autor: Piotr Grzesiak