Rozprawa dyscyplinarna sędziego odroczona. Demonstracja przed sądem.

fot. Joanna Opas

Rozprawa dyscyplinarna sędziego Waldemara Żurka odroczona. 

Powodem są wątpliwości związane ze składem orzekającym. Posiedzenie odbyło się przed katowickim Sądem Apelacyjnym. Obrona złożyła wniosek o zbadanie prawidłowości losowania sędziów, którzy będą orzekać w tej sprawie, a sąd przychylił się do tego wniosku. 

Przed sądem odbyła się manifestacja osób popierających sędziego i domagających się wolnych sądów i dymisji ministra Zbigniewa Ziobry. Jak mówi sędzia Waldemar Żurek, wolne sądy są gwarantem praw obywatelskich, dlatego cieszy go wsparcie obywateli. 


Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych, Michał Lasota uważa, że przeniesienie sędziego Waldemara Żurka było czynnością czysto techniczną, bowiem został przeniesiony w ramach wydziału cywilnego sądu okręgowego.


Sędziemu Żurkowi zarzucono uchybienie godności urzędu właśnie poprzez odmówienie orzekania po przeniesieniu z sądu drugiej instancji do sądu pierwszej instancji. Obrona twierdzi, że decyzja ta została podjęta niezgodnie z przepisami. Kolejna rozprawa została zaplanowana na 25 października. 

Autor: Joanna Opas /rs/