Przywrócą województwo częstochowskie?

fot. K. słabikowski

W Częstochowie zorganizowano konferencję poświęconą przywróceniu województwa częstochowskiego. Zorganizowana przez parlamentarny zespół do spraw jego utworzenia zgromadziła przedstawicieli samorządów, instytucji rządowych, organizacji pozarządowych oraz lokalnych działaczy postulujących o powrót województwa częstochowskiego na mapę Polski. 

Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego - poseł Szymon Giżyński poinformował, że nowe województwo może powstać w przyszłej kadencji rządu Prawa i Sprawiedliwości i konieczne jest do tego przesądzenie trzech faktów.


Szymon Giżyński - Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Utworzenia Województwa Częstochowskiego będący jednocześnie wiceministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaapelował do samorządów oraz instytucji i organizacji chcących wejść w skład nowego województwa o formalne poparcie tego pomysłu poprzez przyjmowanie uchwał lub składanie deklaracji. Wiceprzewodniczący zespołu - senator Ryszard Majer porównał starania o województwo częstochowskie do tych, jakie czyniono w sprawie przekształcenia Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Uniwersytet Humanistyczno Przyrodniczy. 


Autor: Z. Makles