Rodzina Wspólnotą Pokoju. Sejmik Śląski przyjął oświadczenie.

fot. Wojciech Pacula

Sejmik Śląski przyjął oświadczenie zatytułowane "Rodzina Wspólnotą Pokoju".

Na specjalnej uroczystej sesji inaugurującej tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny radni wojewódzcy przyjęli specjalne oświadczenie o podejmowaniu działań mających ratować polskie rodziny.

W oświadczeniu czytamy, że chodzi także o promocję modelu rodziny zgodnej z zapisem w Konstytucji RP. Ważną rolę odgrywać powinny wartości czerpiące z tradycji i chrześcijańskich wartości: wzajemnej miłości i poświęcenia.

Święto Rodziny po raz dwunasty obchodzone jest w regionie z inicjatywy Małgorzaty Mańki-Szulik, sprawującej funkcję prezydenta Zabrza.
Z kolei wicemarszałek województwa śląskiego, Izabela Domogała, której w zarządzie województwa podlegają sprawy społeczne, podkreśla coraz większą rolę dobrze zorganizowanych ośrodków adopcyjnych. Jej zdaniem personel tych placówek służy wielorakim wsparciem medycznym, psychologicznym i socjalno-bytowym.


Radni wysłuchali także kilku wystąpień, będących świadectwem postaw i przekonań zawartych w przesłaniu przyjętego oświadczenia "Rodziny jako Wspólnoty Pokoju".


Autor: Wojciech Pacula /pg/