Szkolnictwo zawodowe. Temat do dyskusji.

fot. Krzysztof Słabikowski

Dzisiejszy Temat do Dyskusji dotyczy szkolnictwa zawodowego, na które zwracana jest obecnie uwaga.

Szkolnictwo w znacznej mierze prowadzone jest przez samorządy i to one mogą, a nawet muszą podejmować decyzje, ile szkół i jak je prowadzić.

Temat ten podjęliśmy dziś na przykładzie Częstochowy, bo jej samorząd prowadzi liczne działania promujące szkolnictwo zawodowe. Gośćmi programu będą: Magdalena Dębska - naczelnik wydziału edukacji Urzędu Miejskiego w Częstochowie, Anna Król-Wiśniewska - ekspertka funduszów europejskich i Maciej Trzmiel - dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych. Program po 17.15 poprowadził Zdzisław Makles.