Res Musica

W magazynie wydarzeń muzycznych Res Musica przedstawimy państwu zestaw rozmów o śląskiej muzyce .

Naszym gościem będzie wybitny pianista Krzysztof Jabłoński, który był gościem piątkowego koncertu NOSPR

W cyklu koncertowym”Estrema Belezza” porozmawiamy z altowiolistką kwartetu „Akademos” Aleksandrą Batog. Koncerty przygotowane przez Śląskie Towarzystwo Muzyczne odbywać się będą się w pałacyku w Rybnej k. Tarnowskich Gór.

Natomiast prof. Roman Widaszek z katowickiej Akademii Muzycznej przedstawi założenia cyklu wykładów, seminariów ikoncertów zapowiedzianych na 18 i 19 marca w śląskiej uczelni muzycznej -prezentujących rożne oblicza współczesnej interpretacji na klarnecie. Ponad 250 młodych instrumentalistów z całego kraju grających na tym instrumencie zgłosiło swój akces w tej imprezie.

Zaś w ostatni weekendmarca odbędzie7 Festiwal Prawykonań –"Polska Muzyka Najnowsza" obejmujący kompozytorskie premiery wydane przez najwybitniejszych polskich twórców różnych generacji.

W magazynie Res Musica przybliżymy sylwetkę artystki z tego właśnie kręgu nowej muzyki Jolanty Zdechlikiewicz – Reclik . W audycji towarzyszyć nam będą nagrania w wykonaniu wspomnianych artystów.


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.