Rozmów o śląskiej muzyce ciąg dalszy

W magazynie wydarzeń muzycznych Res Musica przedstawimy państwu zestaw rozmów o śląskiej muzyce. Obejmować one będą działalność, niezwykle intensywną – Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”. Założycielka tej formacji i jej szefowa artystyczna Anna Szostak opowie nam o najważniejszych realizacjach, nad którymi ten popularny i ceniony zespół śpiewaczy aktualnie pracuje.

W radiowym studiu pojawi się też znakomity klawesynista młodego pokolenia Marcin Świątkiewicz. Mogliśmy go słuchać niedawno wraz z orkiestrą historyczną Miasta Katowice p/d Martyny Pastuszki.

W drugiej części programu przedstawimy sylwetkę włoskiego pianisty Davida Lanzy. Ten znany w Europie solista, nagrywał w studiu koncertowym im. Jerzego Haralda Naszego Radia utwory Maurycego Ravela i Sergiusza Prokofiewa. Nie zabraknie też w magazynie Res Musica wspomnienia o zmarłym przed kilkoma dniami, jednym z najsłynniejszych polskich muzyków, pierwszym dyrygencie gościnnym NOSPR w Katowicach, artyście który swa karierę artystyczną jeszcze w latach czterdziestych minionego wieku rozpoczynał w Filharmonii Śląskiej - Stanisławie Skoraczewskim.


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.