Rozmowy o śląskiej muzyce.

W magazynie wydarzeń muzycznych Res Musica w niedzielny wieczór 5 lutego o godz. 20.05 przedstawimy cykl rozmów o śląskiej muzyce w wymiarze tematyki zarówno koncertowej jak i recenzenckiej.

Najbliższe tygodnie będą bardzo intensywne dla działalności Orkiestry historycznej Miasta Katowice „Oh Orchestra”, która dla śląskiej publiczności koncertuje już od pięciu lat. Naszym gościem będzie menager grupy Artur Mahlke.

Przed kilkoma dniami swe 45-lecie świętował, przebywający w Stanach Zjednoczonych, absolwent katowickiej Akademii Muzycznej, wybitny kompozytor Mikołaj Górecki. O Jego dorobku twórczym mówić będzie Ryszard Gabryś. Wraz z często obecnymi na śląskich estradach kameralistami: pianistka Joanną Domańską, klarnecistą Romanem Widaszkiem i waltornistą NOSPR w Katowicach Tadeuszem Tomaszewskim mówić będziemy o nowo wydanej płycie zawierającej muzykę małoznanego w kraju kompozytora, twórcy Orkiestry Lipskiego Gewandhausu, profesora kompozycji wielu wspaniałych twórców doby romantyzmu Carla Reinecke.


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.