Marek Moś i Orkiestry Miasta Tychy „Aukso”.

W magazynie wydarzeń muzycznych Res Musica w niedzielny wieczór  mówić będziemy o działalności artystycznej Orkiestry Miasta Tychy „Aukso”.

Gościem będzie założyciel tej orkiestry i jej szef artystyczny Marek Moś. O działalności Kwartetu Śląskiego natomiast opowie nam menager tego zespołu i jego II skrzypek - Arkadiusz Kubica.

Nie zabraknie informacji nt. działalności zespołów Filharmonii Śląskiej a Ryszard Gabryś mówić będzie o dokonaniach artystycznych dyrygenta i kompozytora , przed laty absolwenta klasy kompozycji Bolesława Szabelskiego w Śląskim Konserwatorium Muzycznym – Zdzisława Szostaka.


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.