Koncert Wojciecha Świtały

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia A.D. 2016 o godz. 20.05 cotygodniowy magazyn muzyczny „Res Musica” otrzyma specjalny kształt i zawartość repertuarową ponieważ w miejsce rozmów o śląskiej muzyce zaproponujemy wysłuchanie specjalnego koncertu inspirowanego motywami kolędowymi a także tradycyjnymi kolędami, które pośród wielu ich interpretacji w wymiarze artystycznym prezentowanym w tym programie zyskają najpiękniejszą swą postać.

I tak, nie uprzedzając pełnego zestawu utworów, których pojawienie się przewidzieliśmy w ten świąteczny wieczór – usłyszymy m.in. „Przygrywkę i Kolędę” na orkietrę smyczkową i cztery oboje Wojciecha Kilara a także utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu znakomitego pianisty Wojciecha Świtały.


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.