Rozmowa z gościem specjalnym prof. Andrzejem Jasińskim

W magazynie wydarzeń muzycznych "Res Musica" rozmowa z gościem specjalnym  programu, którym będzie wybitny pianista, ceniony, o światowej  renomie pedagog – prof. Andrzej Jasiński.

5 grudnia w Sali „Symfonia” katowickiej Akademii Muzycznej odbył się specjalny koncert poświęcony 80-leciu prof. Andrzeja  Jasińskiego, w którym prócz Szacownego  Jubilata wystąpili znakomici pianiści, absolwenci  jego cenionej w kraju i w  całym świecie klasy fortepianu. Ponadto w programie podsumujemy w  rozmowie z dyr. artystycznym cyklu Adamem Wesołowskim  zakończoną już XI edycję Festiwalu im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego.

Będzie także o spuściźnie kompozytorskiej Henryka Mikołaja Góreckiego. W minionym tygodniu  minęła 83 rocznica urodzin tego najsłynniejszego i najbardziej rozpoznawalnego w świecie  kompozytora związanego ze Śląskiem i katowicką  Akademią  Muzyczną.


Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.