„Canticum Puerorum”

W magazynie wydarzeń muzycznych Res Musica zaprosimy Państwa do wysłuchania recenzji nt. pierwszego wykonania nowego oratorium Eugeniusza Knapika zat. „Canticum Puerorum” do wierszy Krzysztofa Koehlera, które w siedzibie NOSPR odbyło się 19 listopada br. Naszymi gośćmi będą: wybitny pianista Wojciech Świtała, który opowie nam o trwającym w Katowicach 47. Konkursie Chopinowskim w jego edycji krajowej. Akordeonistaz Warszawy – Rafał Grząka aktywnie m.in. włączającysię w dzieło popularyzacji muzyki Andrzeja Krzanowskiego – przybliży nam okoliczności powstania swej nowej płyty którą zarejestrował wraz z częstym gościem śląskich estrad- Atom String Quortet. A Ryszard Gabryś dokona oceny i przeglądu dokonań artystycznych cieszyńsko-katowickiego awangardowego twórcy Krzysztofa Gawlasa.

 

Res Musica to magazyn wydarzeń muzycznych. Audycja na antenie Polskiego Radia Katowice emitowana jest nieprzerwanie od września 1981 roku.

W programie znajdują się omówienia, relacje i recenzje najważniejszych w koncertów i festiwali organizowanych w śląskich świątyniach i salach koncertowych, w których udział biorą wiodące orkiestry symfoniczne, soliści, chóry i zespoły kameralne reprezentujące artystyczny nurt funkcjonowania muzyki na Śląsku.

Wiodącym celem prezentacji ukazujących się w tej audycji jest szeroka popularyzacja działalności tych formacji na czele z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach oraz artystami skupionymi wokół katowickiej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego.

Poprzez to słuchacz otrzymuje szeroki przegląd wydarzeń muzycznych, których organizatorami są te ważne instytucje, śląskie samorządy, a także różnego typu ośrodki kultury działające w całym regionie. Poprzez tak ukształtowaną tematykę magazynu Res Musica staramy się też uwrażliwiać naszych słuchaczy na najpiękniejsze pozycje repertuarowe w ich wykonaniu, dzieła wielkich kompozytorów, mistrzów swego gatunku od wieków dawnych po współczesność – pojawiające się w programach koncertów omawianych i relacjonowanych w magazynie Res Musica.