Wniosek o przyznanie patronatu Radia Katowice

Wniosek o przyznanie Patronatu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni

w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza i zaznaczenie odpowiedzi znakiem X w pustych polach. Aby wniosek został rozpatrzony należy go przesłać na adres sekretariat@radio.katowice.pl lub dostarczyć do siedziby Spółki pod firmą Polskie Radio – Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna, ul. Ligonia 29,40-953 Katowice, w terminie nie krótszym niż 21 dni do daty planowanego wydarzenia.