Iluzje i mity w onkologii

Złudzenia, czyli iluzje są rzeczą ludzką. Wynikają z niewiedzy i nieufności. Pojawienie się kilku iluzji dotyczących tego samego zagadnienia sprawia, że tworzy mit. Mitologia towarzyszy nam od zawsze. Występuje w każdej dziedzinie życia, również w medycynie. 

Choć walka z iluzjami, a zwłaszcza mitami jest trudna, to ludzie mądrzy nie mogą jej unikać, albowiem przeciwieństwem złudzeń i mitów jest rozum, a jedynym lekarstwem na mitologię pozostaje nauka, ponieważ z natury dąży do poznania prawdy. Ale medycyna nie do końca jest nauką – jest raczej sztuką uprawianą naukowymi metodami. To sprawia, że zawsze będzie ulegała złudzeniom i tworzeniu mitów. 

Onkologia jest częścią medycyny bardzo podatną na mitologizowanie, bowiem rak jest chorobą szczególną – śmiertelnie niebezpieczną i obarczoną cierpieniem, a jego leczenie powszechnie uważa się za trudne i długotrwałe. Pomimo ogromnego postępu onkologia nie pozbywa się mitów. Wraz z naukowymi odkryciami stare mity odchodzą w zapomnienie, a nowe rodzą się nieustannie i niespodziewanie. 

26 września 2019 w Polskim Radiu Katowice dwaj śląscy profesorowie onkologii – Krzysztof Składowski i Sebastian Giebel – naukowcy i lekarze gliwickiego Instytutu Onkologii będą rozmawiali o iluzjach i mitach w tej dziedzinie. Ich dyskusja zapowiada się interesująco, bowiem jeden z nich wystąpi w roli pacjenta. Czernobyl, papierosy, smog i ich wpływ na powstawanie raka, terapie ziołowe, witaminowe, genetyczne i egzotyczne, protony i radioterapia, bariery w kontaktach z onkologami – to tylko niektóre tematy, jakie pojawią się w debacie. 

Uczestnicy debaty:

  • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Składowski – dyrektor Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii w Gliwicach, konsultant krajowy ds. radioterapii onkologicznej,
  • prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel – zastępca dyrektora ds. klinicznych Oddziału Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Kliniki Transplantacji Szpiku i Onkohematologii w Gliwicach.Patronat honorowy: Poseł na Sejm RP Ewa Malik

Partnerem spotkania jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA